border=0


border=0

Logos

Logos - pojem starogréckej filozofie, ktorý Heraclitus, Platón a ďalší používali v zmysle zákona. Vo východných filozofiách, podobne ako u neho, aj u dharmy. Logá sú obrazom ohňa.

V starodávnej filozofii je Logos termínom všeobecného zákona o založení sveta. Medzi stoikmi bol Logos interpretovaný ako svetová myseľ, ktorej sa príroda a človek podriaďujú, niekedy to bolo interpretované ako „večný“ a „živý“ boh.

Moderná filozofia

Filozofi (M. Heidegger a ďalší). termín „Logá“ považujte za nejednoznačný. „Logá na jednej strane znamenajú„ názor “a„ slovo “(„ slovo, reč, ak sú úprimné, podstata je rovnaká „myšlienka“, ale vydaná navonok)), a na druhej strane „význam“ ( pojem, princíp, dôvod, základ) veci alebo udalosti.

Prečítajte si tiež:

objekt

svetonázor

psychológie

Monad

znamenie

Späť na Register: Philosophy

2019 @ edudocs.pro