border=0


border=0

Odchod a sledovanie miesta požiaru

 • Zhromažďovanie poplachového personálu a jeho odovzdávanie na hasičskom zariadení na miesto požiaru;
 • Dosiahne sa krátky čas zberu a následného sledovania:
  1. Vyzdvihnutie a odchod (45 sekúnd);
  2. Doprava na krátku vzdialenosť, signály, bezpečnosť;
  3. Znalosť oblasti odchodu.
 • Keď je hlavný automobil nútený zastaviť, zastaví sa a pokračuje iba v smere k strážnemu.
 • Keď zastavíte druhé atď. - zvyšok sa presunie na miesto;
 • V prípade nehody - informujte dispečera, nechajte vodiča, dopravte osobné a protiletecké vozidlá na miesto požiaru.

Prečítajte si tiež:

Bezpečná práca vo výškach

Požiarna taktika, jej úlohy. BUPO

Veliteľ družstva

Organizácia záchranných operácií v budovách s masívnym pobytom ľudí

Hasenie v chladiacich jednotkách

Späť na obsah: Požiarna taktika

2019 @ edudocs.pro