border=0


border=0

Megarelief kontinentálnych / oceánskych prechodných oblastí

Prechodné regióny medzi kontinentmi a oceánmi majú osobitný význam v „tektonickom živote“ zemskej kôry a litosféry. Tu sa hromadí množstvo zrážok a sopiek, tu okamžite alebo po určitom čase dôjde k najintenzívnejším deformáciám, tu sa kontinentálna kôra nahradí suboceanickými alebo oceánskymi a oceánsky sa zmení na kontinentálny. Z praktického hľadiska je dôležité, aby tieto oblasti boli hlavnými zónami akumulácie ropy a plynu.

Prechodné oblasti sa zvyčajne označujú ako kontinentálne okraje, hoci sú v rovnakom alebo dokonca väčšom rozsahu okrajmi oceánov a zaberajú približne 20% ich plochy. Z hľadiska doskovej tektoniky sa delia na dva typy: pasívne (intraplate) a aktívne (subduction and transform). Transformácia je najmenej bežná.

Štruktúra a vývoj pasívnych marží

Aktívne marže a ich vývoj .

Prečítajte si tiež:

Geomorfológia ako veda. Predmet jej štúdie

Kontinentálne platformy

Štruktúra a vývoj pasívnych marží

Pojmy o formách a prvkoch reliéfu

Magmatizmus a úľava

Späť na obsah: Geomorfológia

2019 @ edudocs.pro