border=0


border=0

Hasenie požiaru v podlahách budov

  • Definujte hrozbu pre ľudí, spôsoby, spôsoby spasenia;
  • V priebehu prieskumu si preštudujte rozloženie, distribučné cesty (otvory, vetracie kanály, otvory), ktoré steny, priečky, stropy (ak sú prázdne - kontrolné otvory), cítite teplo, omietnite.
  • Otvorte vetracie kanály v spaľovacej miestnosti, rozliate;
  • Pri šírení dutými štruktúrami sa organizuje prieskum nadzemných podlaží;
  • Vymeňte kmene „A“ a „B“, vodu zmáčadlom, ako aj jemne rozptýlenú vodu, strednú penu, aby sa uhasili ťažko prístupné miesta (dutiny);
  • Predloženie záložných šácht na ochranu susedných miestností.

Prečítajte si tiež:

Hasenie v podnikoch chemického a petrochemického priemyslu

Hasenie požiaru v suterénoch budov

Hasenie požiaru v zariadeniach na spracovanie dreva

Klasifikácia hasičských vozidiel

Záchrana ľudí a majetku

Späť na obsah: Požiarna taktika

2019 @ edudocs.pro