border=0


border=0

Spoločné znaky orientálnych kultúr

Kultúra starovekej Indie sa často študuje ako orientálna kultúra, preto je potrebné pri jej analýze zdôrazniť spoločné črty orientálnych kultúr:

- autoritatívny charakter;

- nedostatok predstav o sebestačnosti jednotlivca v sociálno-politickom kontexte;

- nedostatok rozvinutej predstavy o osobnosti;

- podmienenosť moci na základe náboženského presvedčenia. Na Filipínach sa teda materiálne bohatí ľudia podieľajú na výstavbe „miest mŕtvych“, veriac, že ​​ich vlastné domy v nekropole budú slúžiť ako útočisko pre ich duše po smrti tela. Žobrák však nemôže v nekropole postaviť dom. Podľa iných presvedčení duša človeka žije, zatiaľ čo si pamätá na osobu samotnú. Sila je jedným zo spôsobov, ako si po smrti zachovať spomienku na seba. Táto pamäť bude navyše uložená nielen v rodine alebo rodine, ale aj v ľuďoch ako celku.

Prečítajte si tiež:

Všeobecné rysy kultúry islamu

Funkcie medzikultúrnych vzťahov

Pojem civilizácie. Civilizačné vlastnosti

Formovanie koncepcie štátu

Staroegyptské písmo

Späť na obsah: CULTUROLOGY

2019 @ edudocs.pro