border=0


border=0

Etapy kariéry

Fáza 1 je expanzia (20 - 25 rokov). Včasný rozvoj kariéry pri získavaní nových zručností. Kompetencia rýchlo rastie, ašpirácie a sklony sa stávajú jasnými.

2. fáza - posilnenie (od 30 do 40 rokov). Na profesionálnej ceste sa posilňuje, keď sa etapy a zručnosti získané vo vývojovej fáze uplatňujú, testujú a kombinujú s praktickými skúsenosťami.

3. etapa - zlepšenie (od 40 do 50 rokov). Keď zamestnanec pevne posilní svoju profesionálnu cestu, a choďte po nej v súlade so svojimi schopnosťami.

Prečítajte si tiež:

Klasifikácia odbornej činnosti

Psychologická štruktúra odbornej činnosti

Úrovne ľudskej sebarealizácie

Podstata komunikácie. Obsah, druhy a formy komunikácie

Komunikačné strany

Späť na obsah: Professional Psychology

2019 @ edudocs.pro