border=0


border=0

Hydrologia a hydrometria

Všeobecné pojmy hydrológie a hydrometrie pre študentov. Lektori Saratov I.Yu., Ishenko A.V.

  1. Koncept hydrológie

  2. Voda na Zemi

  3. Svetový oceán

  4. More

  5. jazero

  6. rieka

  7. nádrže

  8. kanály

  9. močiare

  10. podzemných

2019 @ edudocs.pro