border=0


border=0

Prehliadka propagácie produktu

Propagácia zájazdu je kombináciou rôznych metód a nástrojov, ktoré môžu úspešne priniesť na trh produkt zájazdu, stimulovať predaj a vytvárať verných kupcov a agentov značky operátora.

Ciele propagácie zájazdov sú:

■ informovanie subjektov trhu cestovného ruchu a potenciálnych spotrebiteľov o dostupnosti zájazdu a jeho konkurenčných výhodách;

■ zvýšenie podielu na trhu a dosiahnutie nových spotrebiteľských segmentov;

■ povzbudzovanie spotrebiteľov, aby si zakúpili vyspelý produkt cestovnej kancelárie a agentov pre dlhodobú spoluprácu.

Hlavnými nástrojmi propagácie produktu cestovného ruchu na trhu v moderných podmienkach sú:

■ práca s agentúrami;

■ reklama;

■ podpora predaja;

■ propagácie PR.

Prečítajte si tiež:

Vrcholový manažment

PREVÁDZKOVÝ TURISTICKÝ SUBJEKT TURISTICKÉHO TRHU

Segmentácia trhu cestovného ruchu

NÁVRHY VZŤAHOV PREVÁDZKOVATEĽA CESTOVNÉHO RUCHU A LETECKÝCH LETOV

Hotovostné platby a hotovostné transakcie v cestovnom ruchu

Späť na obsah: Cestovná kancelária

2019 @ edudocs.pro