border=0


border=0

Hasenie požiaru v zariadeniach s výbušnými materiálmi

Pri hasení požiaru v zariadeniach s výbušnými materiálmi je potrebné:

  • Na stanovenie typu nebezpečných faktorov, veľkosť nebezpečnej zóny, umiestnenie V.M., metódy evakuácie;
  • Zapojte hasiace zariadenia;
  • Vytvorte jeden výstražný signál;
  • Používajte striekanú vodu, nádrže, požiarne roboty;
  • Chladenie susedných prístrojov a budov;
  • Poskytovať záložnú možnosť rozmiestnenia síl a majetku, prítomnosť vodných zdrojov (ak pokrýva hlavné sily);
  • Ochrana personálu a vybavenia pred výbuchom, lietajúcimi úlomkami (nepriestrelné vesty, vojenské prilby, prístrešky, štíty);
  • Prieskum a sledovanie okolitých budov (sklady s V.M.);
  • Uverejňujte príspevky na monitorovanie územia a odstránenie nových požiarov.

Prečítajte si tiež:

Povinnosti a práva veliteľa letu GDZS

Hasenie požiaru vo výškových budovách

Hasenie požiaru v dýchajúcom prostredí

Veliteľ družstva

Bezpečná práca vo výškach

Späť na obsah: Požiarna taktika

2019 @ edudocs.pro