border=0


border=0

Bezpečná práca vo výškach

  • Monitorujte stav nosných štruktúr;
  • Výťahy sa nemôžu používať - ​​s výnimkou špeciálnej „prepravy hasičov“;
  • Ručné schody na kryte - upevnite;
  • Použite bezpečnostné zariadenia;
  • Pripevnite karabínu ku schodisku;
  • Upevnenie pomocou záchranných lán pre konštrukcie (s výnimkou uzatváracích);
  • Pracujte s kmeňom - ​​najmenej 2 osoby;
  • Hadicu hadice zaistite oneskorením hadice.

Prečítajte si tiež:

Hasenie a likvidácia následkov „mimoriadnych udalostí“ v zariadeniach zariadení výťahu

Hasenie požiaru v otvorených drevených skladoch

Nočná bezpečnosť

Organizácia a metódy prieskumu

Povinnosti a práva ochrancu plynu

Späť na obsah: Požiarna taktika

2019 @ edudocs.pro