border=0


border=0

SURFACE

Vo svete okolo nás narazíme na nekonečné množstvo povrchov. Niektorí sa hodia k matematickému opisu, iní sú tak komplexní, že v súčasnosti nie je možné ich matematicky opísať. V matematike sa povrch chápe ako súvislý súbor bodov. Ak sa dá zistiť závislosť medzi súradnicami bodov tejto množiny, definovaná rovnicou tvaru F (x, y, z) = 0, kde F (x, y, z) je polynóm n-tého stupňa alebo vo forme nejakej transcendentálnej funkcie. V prvom prípade sa povrchy nazývajú algebraické av druhom transcendentálne.

Prečítajte si tiež:

OBRÁZKY POVRCHU NA TOMTO BODE

SPÔSOBY VZDELÁVANIA A ÚLOHY OBRÁBANÝCH POVRCHOV

METÓDY TRANSFORMÁCIE INTEGROVANÉHO VÝKRESU

Späť na obsah: PODROBNÁ GEOMETRIA

2019 @ edudocs.pro