border=0


border=0

Architektonický štýl

Architektonický štýl je kombináciou hlavných prvkov a znakov architektúry určitého historického času a miesta, čo sa prejavuje vo funkčných, konštruktívnych a umeleckých prvkoch budov.

Najznámejšie architektonické štýly

 • Románsky štýl
 • pamätníky
 • gotický
 • renesancie
 • klasicizmus
 • ríše
 • Baroko (vrátane ukrajinského baroka)
 • rokoko
 • Novogotický (alebo pseudogotický )
 • modernizmus
 • Neoklasicizmus (vrátane retrospektivizmu)
 • Konštrukcionizmus
 • Severná secesia ( škandinávsky štýl a v krajinách severnej Európy - národný romantizmus )
 • eklektizmus
 • dekonstrukce
 • Boz ar (Boz art) historický štýl konca 19. a začiatku 20. storočia, orientovaný na taliansku renesanciu v prehnaných formách
 • Hi-tech (z anglickej špičkovej technológie)

Príklady architektonických štýlov

2019 @ edudocs.pro