border=0


border=0

Náčelník štábu. povinnosti

Vedúci personálu musí:

  • Predkladať RTF návrhy týkajúce sa organizácie hasenia, potrieb ozbrojených síl a záložných prostriedkov;
  • Priniesť pokyny RTP NBU, zaregistrovať ich, uchovávať dokumenty;
  • Organizovať vyrovnanie síl a prostriedkov;
  • Podáva správy RTF a poskytuje EDDS aktuálne informácie o situácii;
  • Zhromažďovanie informácií o príčinách požiaru a páchateľoch.

Má právo:

  • Dávať pokyny hasiacim účastníkom, interakčným službám, ostatným hasiacim účastníkom;
  • Poskytovať usmernenie samostatne s následnou správou o RTF;

Zrušiť pokyny v prípade ohrozenia života ľudí a účastníkov hasenia (kolaps, výbuch).

Prečítajte si tiež:

Bojujte proti nasadeniu

Hasenie požiaru v miestnostiach s elektrickou inštaláciou

Hasenie požiaru v obilných poliach a stepi

Povinnosti a práva úradníkov v prípade požiaru. Hasiaci prístroj

Hasenie požiaru v dýchajúcom prostredí

Späť na obsah: Požiarna taktika

2019 @ edudocs.pro