border=0


border=0

Počiatočná časť laminárneho toku

Obr. 4.2

Zoberme si tok tekutiny do kanála z nádrže s nekonečným objemom.

Diagramy rýchlosti v každej časti majú tvar:

Obr. 4.3

Obr. 4.4


Dĺžku úvodnej časti je možné určiť podľa Schillerovho vzorca: a koeficient trenia , hodnoty k sú prevzaté z grafu (obr. 4.4)

Prečítajte si tiež:

Piezometrická výška. Vákuum. Meranie tlaku

Sila tlaku tekutiny na zakrivené steny. Archimedesov zákon

Excentrické stroje

Rovnomerné otáčanie nádoby s kvapalinou

Vlastnosti hydraulických pohonov a ich rozsah

Späť na index: Hydraulické systémy a hydraulické stroje

2019 @ edudocs.pro