border=0


border=0

Typológia civilizácií

Typológia civilizácií v kultúre - množstvo kultúrnych a historických objektov distribuovaných určitými typmi súvisí so spoločnými črtami, spoločnými prvkami a modelmi vývoja.

Z histórie

V roku 1958 v Chicagu vedci prostredníctvom rozsiahlych rokovaní identifikovali spoločné znaky a znaky civilizácie.

Charakteristiky civilizácie :

1) vytvorenie písomnosti,

2) oddelenie remesiel od poľnohospodárstva,

3) rozdelenie spoločnosti do tried,

4) vzhľad miest,

5) vznik monumentálnej architektúry,

6) vytvorenie štátu.

Už prvé štyri znaky charakterizujúce civilizáciu ako sociokultúrny a ekonomický komplex.

Vedci sovietskeho obdobia identifikovali tieto typy civilizácií: prístup). Západní vedci sa spoliehajú na koncepciu A. Toynbee, ktorá vysvetlila priebeh vývoja všetkých ľudských kultúr, pričom aplikovala koncepciu „civilizácie“ so zvláštnosťou rozvoja národov a kultúr rôznych regiónov a krajín (miestny prístup). V chápaní civilizácie majú formačný aj miestny prístup silné aj slabé stránky.

Prečítajte si tiež:

multikulturalizmus

Dejiny lingvistiky a základné lingvistické koncepcie

Abstraktné umenie

asimilácia

Tartu-moskevská semiotická škola

Naspäť na index: Culturology

2019 @ edudocs.pro