border=0


border=0

VZÁJOMNÁ ZÁVÄZKA PRIAMYCH A PLÁNOV

Teoretickým predpokladom pre konštrukciu priemetov priamok a rovín kolmo na seba v priestore na komplexnom výkrese je vlastnosť premietania pravého uhla, ktorého jedna strana je rovnobežná s akoukoľvek rovinou premietania:

Ak je jedna zo strán pravého uhla rovnobežná s rovinou premietania, potom bude pravý uhol premietaný do pravého uhla v tejto rovine (obr. 7.1, 7.2, 7.3).

Obr. 7.1 Obr. 7.2

Obr. 7.3

Prečítajte si tiež:

KONŠTRUKCIA OBRÁZKOV OBRÁZKOV NA DEFINOVANÝ SMER

RIEŠENIE METRICKÝCH PROBLÉMOV METÓDAM TRANSFORMÁCIE INTEGROVANÉHO VÝKRESU

Znak kolmosti priamky a roviny na výkrese.

Späť na obsah: PODROBNÁ GEOMETRIA

2019 @ edudocs.pro