Podiel na sociálnych. siete:


Účinnosť preventívnych opatrení pri chronickej kolitíde

Primárne zníženie počtu rizikových faktorov u jednotlivých pacientov s HC, ako aj ich negatívny vplyv na konkrétnu osobu a zvýšenie obranyschopnosti organizmu, čo napokon pomáha znížiť výskyt tejto choroby.

Sekundárne zhodnotiť dobu trvania remisie, zníženie alebo neprítomnosť exacerbácií HC, a tým znížiť počet prípadov a trvanie dočasnej invalidity spôsobenej HC, ako aj prípady postihnutia z rovnakého dôvodu