border=0


border=0

Prenájom hotelov

Prenájom hotelovej spoločnosti je znakom najrozvinutejšieho cestovného ruchu, pretože operátor, ktorý sa rozhodne prijať taký rizikový podnik, by nemal mať len dosť značné finančné zdroje potrebné na vypracovanie dohody o prenájme hotelov, ale mal by mať aj skutočné príležitosti na efektívny a rýchly predaj izieb počas doby prenájmu. ,

Prenájom hotela zahŕňa výmenu práva hoteliéra na používanie hotelových izieb za sumu zaplatenú cestovnou kanceláriou (jednorazovo alebo periodicky). Ekonomický zmysel tejto transakcie nie je iba v tom, že cestovná agentúra získa právo používať hotelové izby vo svojom vlastnom mene av súlade s ich vlastnou cenovou politikou, ale aj v prevode rizika z obchodnej činnosti hoteliéra (predovšetkým spojenej s hrozbou prestojov) na prevádzkovateľa, čo si vyžaduje vlastníka. Hotely s výraznou zľavou v cene každej izby. V niektorých prípadoch môžu byť náklady na izby predané operátorovi na základe prenájmu hotelov o 40-60% nižšie ako plánovaná cena hotelového stojana v zodpovedajúcej sezóne !!! Napriek týmto výrazným zľavám je zriedkavé, že majiteľ hotela neakceptuje ponuku prevádzkovateľa na prenájom hotela, ktorý mu patrí, pretože v dôsledku takejto transakcie je majiteľ hotelovej spoločnosti zbavený akéhokoľvek rizika spojeného s prestojmi, dostáva značnú zálohu aj pred sviatkom, čo mu umožňuje pripraviť infraštruktúru aj personál hotela na prijímanie turistov. Na druhej strane, napriek značnému riziku zo strany cestovnej kancelárie, má šancu predať zájazdy s ubytovaním v hoteli, ktorý prenajíma za najnižšiu cenu pre svoj turistický trh, čo mu umožní posilniť jeho pozíciu najväčšieho a najvplyvnejšieho operátora v tomto smere.

Počas prenájmu hotela je hoteliér povinný naďalej hotel spravovať, monitorovať poskytovanie deklarovaných služieb hosťom (upratovanie izieb, výmena bielizne, izbová služba, celá hotelová infraštruktúra na poskytovanie doplnkových služieb), platiť v plnej výške účty za energie, daňové poplatky, atď. Jedinou výnimkou z bežnej práce je jej úplné nezasahovanie do procesu rezervácie miestností a vyrovnania s hosťami (s výnimkou platby hosťami za doplnkové služby, ktorých náklady nie sú zahrnuté v cene prenájmu, napríklad použitie telocvične alebo bazéna), s ktorými sa cestovná kancelária zaoberá počas celej doby prenájmu. Funkcie rezervačnej služby prenajatého hotela počas celého obdobia prenájmu sa obmedzujú na prijímanie informácií od cestovnej kancelárie o dátumoch nadchádzajúcich príchodov, počte a osobných údajoch tých, ktorí sa dozvedia, o podmienkach ich príchodu do hotela (kategória izieb, stravovací systém, zoznam dokladov potrebných na registráciu). Ostatné hotelové služby (presídlenie, prevádzka, servis, bezpečnosť, strava) však fungujú obvyklým spôsobom a vykonávajú im pridelené funkcie.

Výška nájmu stanovená majiteľom hotela závisí od mnohých faktorov:

■ trieda hotela, jeho poloha a popularita;

■ kategórie prenajatých hotelových izieb;

■ veľkosť zásob izby prenajatého hotela;

■ doba prenájmu. Čím dlhšie je, tým viac mimosezónnych alebo mimosezónnych dní pokrýva, tým menšie bude nájomné. Je zrejmé, že nájomné bude najnižšie na celoročnej báze, najvyššie - ak sa hotel prenajíma iba na najvyššie alebo najvyššie ročné obdobia. Je to spôsobené zmenou stupňa rizika, ktorú podniká cestovná kancelária hoteliéra. V prvom prípade to bude maximum, preto sa zľava zvýši, v druhom naopak.

■ podmienky platenia nájomného hotelierovi. Ako manažér obchodnej štruktúry má majiteľ hotela záujem o čo najvyššiu možnú výplatu nájomného, ​​a preto môže za účelom stimulácie efektívnosti splátok nájomného získať ďalšie zľavy. Ak mu teda cestovná kancelária ponúkne jednorazové úplné zaplatenie nájomného a pred začiatkom turistickej sezóny, bude mať oveľa väčšiu šancu získať ďalšie zľavy;

■ dohodnuté množstvo a kvalita doplnkových služieb. Keďže moderná hotelová spoločnosť ponúka svojim hosťom nielen ubytovacie a stravovacie služby, ale aj určitý zoznam doplnkových služieb, výška nájomného do veľkej miery závisí od toho, ktoré z nich je zahrnuté do plateného nájomného;

■ dynamika cestovného poriadku navrhovaného cestovnou kanceláriou. Tento rozvrh je naplánovaný organizátorom zájazdu a je poskytovaný majiteľovi hotela v čase prípravy na podpísanie nájomnej zmluvy. Označuje plánované trvanie príchodov hostí, uvádza dátumy príchodu a odchodu hostí v nasledujúcej sezóne. Čím dlhšie bude trvanie plánovaných príchodov, tým menej hostí sa zmení, a tým menej bude snaha služieb prenajatého hotela o všeobecné upratovanie a prípravu izieb na prijatie nových turistov. V takom prípade má cestovná agentúra dôvod požadovať od hoteliéra dodatočnú zľavu;

■ miera účasti cestovnej kancelárie na zdokonaľovaní hotelových služieb. Mnoho cestovných kancelárií, ktoré si prenajímajú hotel, organizuje animačné programy pre turistov samých, najíma zamestnancov na prácu v kuchyni, reštaurácii, ubytovaní a službách. To je nepochybne prospešné pre cestovnú kanceláriu, pretože tak, aby nezlepšil hotel, to všetko bude prospešné pre jeho vlastných turistov, pridajte mu ďalšie body v porovnaní s konkurenciou. Je to prospešné aj pre hoteliéra, ktorá je vďaka úsiliu cestovnej kancelárie oslobodená od potreby svojich vlastných výdavkov na vykonávanie týchto činností.

Po prenájme hotela cestovná kancelária pokračuje v implementácii hotelových izieb pomocou siete vlastných agentov. Tento obchod možno vybudovať tromi spôsobmi:

1) predaj miestností na trhu cestovných kancelárií ako súčasť cestovných balíkov, ktoré ponúka. Toto je najziskovejší spôsob predaja prenajatých miestností na prevádzkovanie, pretože vám umožňuje získať nielen zisk z predaja miestností, ale aj dodatočný príjem z predaja iných služieb zahrnutých v cestovnom balíku (napríklad letecká preprava, preprava, prehliadka pamätihodností, podpora víz pre turistov);

2) vykonávanie iba služieb prenajatého hotela na trhu cestovných kancelárií ako tzv. Pozemné služby zahrnuté do zájazdov iných operátorov. V tomto prípade konkurenčné cestovné kancelárie ponúkajú svojim turistom svoj vlastný let a ďalšie cestovné služby, pričom sa uchádzajú o pomoc nájomcovi cestovných kancelárií iba na zabezpečenie ubytovania pre svojich turistov v stredisku. V dôsledku tohto predaja nájomca stráca príležitosť získať dodatočný príjem z iných služieb zahrnutých v jeho cestovnom balíku, preto sa obvykle uchyľuje k takémuto obchodu iba v prípadoch, keď je jeho vlastný charterový let alebo blok miest na ňom plne naložený;

3) realizácia izieb priamo v hoteli. Toto je najmenej ziskový a najrizikovejší spôsob predaja hotelových izieb. Cestovná kancelária sa k nemu uchýli len v núdzových prípadoch, keď jeho možnosti na jeho vlastnom trhu nestačia na úplné naloženie prenajatého hotela a izby začnú byť nečinné. Organizácia predaja izieb na mieste je možná iba vtedy, ak je v prenajatom hoteli prítomnosť dôveryhodnej osoby alebo zástupcu prevádzkovateľa (aby sa zabránilo podvodom zo strany hoteliéra alebo jeho personálu), čo si vyžaduje ďalšie náklady od nájomcu. Okrem toho obchodovanie s miestnymi miestami, ako to dokazuje prax, nie je obzvlášť účinným prostriedkom na riešenie problému nízkej obsadenosti, pretože v súčasnosti stále rastie počet turistov neorganizovane chodiť do stredísk, ktorí plánujú nájsť ubytovanie sami (konkrétne pre týchto samostatne prichádzajúcich turistov). (vypočítaný predaj v miestnej miestnosti), uprednostňujúc cestovné agentúry.

Prečítajte si tiež:

Jednorazové žiadosti podľa podmienok štandardnej provízie

Zoznam hlavných skratiek prijatých v medzinárodnom cestovnom ruchu

technológie

Prehliadka propagácie produktu

Segmentácia podľa zásad kvantitatívnej preferencie turistov

Späť na obsah: Cestovná kancelária

2019 @ edudocs.pro