border=0


border=0

Prenosové funkcie diskrétnych systémov.

Ak má diskrétny systém vstupné množstvo x (t) a výstup y (t), potom je prenosová funkcia tohto systému

W (z) = Y (z) / X (z), (5,15)

kde Y (z) a X (z) sú obrázky časových funkcií y [n] a x [n]. Samozrejme, ak je systém pod vplyvom rušivých a kontrolných akcií, potom sa z-transformácia výstupnej veličiny nájde ako súčet produktov z-transformácií rušivých a kontrolných akcií na prenosových funkciách na zodpovedajúcich vstupoch.

Poznamenávame, že menovateľ prenosovej funkcie DAS, rovnako ako v prípade kontinuálnych systémov, sa nazýva charakteristický polynóm. Vo všeobecnosti sú činnosti týkajúce sa prenosových funkcií diskrétnych systémov podobné tým, ktoré sa týkajú nepretržitých systémov.

Prečítajte si tiež:

Prípad nesprávneho zaradenia regulátora.

Riadenie a regulácia.

Funkcia prenosu.

Stabilita diskrétnych systémov.

Späť na obsah: AUTOMATICKÁ REGULÁCIA Teória

2019 @ edudocs.pro