border=0


border=0

Predmet zločinu

Dostatočne hlboký vývoj koncepcie a podstaty predmetu trestnej činnosti je tradične charakteristickým znakom ruského vrátane sovietskeho trestného práva. Dôvodom je skutočnosť, že ruská škola trestného práva dlhodobo buduje koncepčný rámec teórie na základe materiálnej definície trestného činu, t.

Napriek tomu, že ruská trestná legislatíva začiatkom minulého storočia dala formálnu definíciu trestného činu, zároveň významní predstavitelia ruskej právnej vedy (V. D. Spasovič, A. F. Kistyakovsky, N. D. Sergeevsky, N. S. Tagantsev a atď.) venovali veľkú pozornosť rozvoju koncepcie predmetu trestného činu ako určitej škody na dobre, záujmoch.

Podľa trestného práva sovietskeho Ruska bolo podstatou tohto konceptu to, že predmetom trestného činu sa rozumeli vzťahy s verejnosťou chránené trestným právom. Táto pozícia platí dodnes.

Prečítajte si tiež:

Účel a zásady klasifikácie foriem spoluúčasti

Úlohy, funkcie a systém trestného práva Ruskej federácie

Zlyhanie spolupáchateľstva

Druhy trestov pre maloletých a vlastnosti ich menovania

O výklade trestného práva

Späť na obsah: Ruské trestné právo

2019 @ edudocs.pro