border=0


border=0

Chronologické a geografické hranice renesancie

Chronologické a geografické hranice renesancie sa nedajú presne určiť. Renesancia sa samozrejme začína v XIII. Storočí v Taliansku, ale do iných krajín prišla oveľa neskôr. Napríklad Anglicko sa v 13. storočí viac zaujímalo o vojnu so Škótskom a v roku 1337 začalo storočnú vojnu s Francúzskom. Až koncom 15. storočia sa renesancia začala prejavovať medzi anglickou kultúrou. Renesancia v Nemecku je spravidla spojená s narodením protestantizmu v roku 1517, s činnosťami M. Luthera a jeho prekladom Biblie do nemčiny. Je teda legitímne tvrdiť, že chronologické a geografické hranice renesancie majú „plávajúcu“ povahu.

Prečítajte si tiež:

Pojem času v judaizme

Systém hodnôt v období kráľov a republiky

Arabská kultúra pred vzostupom islamu

Sufism

Jazyk a vedomie. Obrázok a znamenie

Späť na obsah: CULTUROLOGY

2019 @ edudocs.pro