border=0


border=0

vysvetlenie

Vysvetlenie (lat. Explicatio , from explico - vysvetliť, nasadiť) -

  1. Vedecké vysvetlenie.
  2. Proces, v dôsledku ktorého sa odhalí obsah určitej jednoty a jej častí získajú nezávislú existenciu a môžu sa navzájom líšiť. V tomto zmysle sa pojem „výklad“ v idealistickej filozofii často používa.
  3. Logické a metodologické prostriedky nahradenia obvyklého, ale nepresného konceptu alebo prezentácie presného vedeckého konceptu.
  4. Vysvetlenie symbolov v plánoch, mapách atď. (pozri Legenda ).
  5. Plán režiséra predstavenia.
  6. Stručný písomný sprievod múzejnej expozície alebo predstavenia, ktorý hniezda vysvetľuje a vyhodnocuje.

Prečítajte si tiež:

anthropocentrism

psychológie

teleológia

Znalosti

pravda

Späť na Register: Philosophy

2019 @ edudocs.pro