border=0


border=0

Vodné kladivo

Tento jav je spojený s prudkým nárastom tlaku, ktorý môže spôsobiť núdzovú prevádzku systémov. Zvyčajne sa spája s únikom tekutiny do slepých uličiek alebo s náhlym zastavením toku tekutiny. Schéma procesu je znázornená na obr. 6.1.

Obr. 6.1. a


Obr. 6.1. b

Pokiaľ ide o elastický ideálny oscilačný systém, tento proces sa bude opakovať a bude pokračovať donekonečna. V skutočnosti rýchlo mizne v dôsledku rozptylu energie.

Pri hydraulickom šoku sa kinetická energia kvapaliny premieňa na energiu deformácie potrubia a energiu deformácie kvapaliny.

Ek = Edt + Edge (6.1)
(6.2)

Tu R je polomer kanála, V0 je rýchlosť toku tekutiny. Kvapalinu považujeme za stlačiteľné médium, ale na druhej strane sú tieto zmeny hustoty také malé, že ich môžeme zanedbať. Energia kmeňa je stanovená pomocou (6.3).

(6.3)
Pre plynovod
Podľa Lameho určujeme maximálne tangenciálne napätia

Po premenách dostaneme
(6.4)
Na tekutinu


ale

(6.5)
Nahradenie 6.2, 6.4 a 6.5 v 6.1, po transformáciách dostaneme:
(6.6)
Táto expresia bola prvýkrát získaná N.F. Zhukovsky. Ak predpokladáme, že potrubie je úplne rigidné, získame jednoduchší vzorec na odhad maximálneho tlaku počas vodného kladiva.

Prečítajte si tiež:

Prehľad hydraulickej prevodovky

Sily pôsobiace na tekutinu. Tlak kvapaliny

Turbulentný tok v kanáloch s konštantným prierezom

Bernoulliho rovnica pre relatívny pohyb

Režimy prúdenia tekutín v potrubiach a základy podobnosti

Späť na index: Hydraulické systémy a hydraulické stroje

2019 @ edudocs.pro