border=0


border=0

Všeobecné povinnosti, práva a povinnosti účastníkov hasenia požiaru

 • Účastníkmi hasenia sú pracovníci GPS, vojenský personál ministerstva vnútra, pohotovostné záchranné jednotky a interakčné služby;
 • Účastníci musia:
  1. Dokončiť úlohy a požiadavky BUPO;
  2. Zabezpečiť prevádzku hasiacich zariadení a PTV;
  3. Monitorovať zmeny situácie;
  4. Buďte v kontakte;
  5. Dodržiavajte bezpečnostné opatrenia;
  6. Poskytnite prvú pomoc.
 • Majú právo:
  1. Vykonajte hasiace opatrenia;
  2. Prienik do ohňových miest;
  3. Vytvárať podmienky, ktoré bránia rozvoju požiaru;
  4. Používať komunikáciu, prepravu iných organizácií;
  5. Zakázať prístup na miesto požiaru, premávky;
  6. Evakuujte ľudí a majetok.

Prečítajte si tiež:

Skryté a otvorené požiare

Hasenie požiaru v podkroví budov

Hasenie v podnikoch chemického a petrochemického priemyslu

Oznamovacia karta na cisternovom vozidle, auto-pumpa

Hasenie požiaru v miestnostiach s elektrickou inštaláciou

Späť na obsah: Požiarna taktika

2019 @ edudocs.pro