border=0


border=0

Vzťah profesionálnych požiadaviek a individuálnych charakteristík

Počas odborného vzdelávania a formovania odborníkov v pracovných podmienkach, vo všetkých fázach ľudského rozvoja, ovplyvňujú 2 faktory.

  1. Objektívnymi faktormi sú požiadavky, normy a obmedzenia, ktoré povolanie predkladá pre svoju prácu a prítomnosť určitých vlastností a vlastností (odborné znalosti, zručnosti).
  2. Subjektívne - náklonnosť a schopnosti zamestnanca, individuálne schopnosti, jeho motivácia a úroveň nárokov, ako aj sebaúcta.

Teoreticky je potrebné, aby systém objektívnych profesionálnych požiadaviek bol v súlade so subjektívnymi schopnosťami a schopnosťami osoby.

Prečítajte si tiež:

Typy nechceného profesionálneho rozvoja

Profesionálne významné psychofyziologické vlastnosti

Druhy profesionálneho sebaurčenia

Motivácia zamestnancov v odbornej činnosti

Druhy komunikácie

Späť na obsah: Professional Psychology

2019 @ edudocs.pro