border=0


border=0

Misijná práca

- поручения, передача) - деятельность религиозных организаций и их членов, официально направлена на обращение иноверцев к своему вероучению. Misijná práca (od misijných misií - transfery) - činnosť náboženských organizácií a ich členov je oficiálne zameraná na premenu pohanov na ich vyznanie.

genéza

Budhisti boli prvými, ktorí začali misijnú činnosť (3. storočie pred Kristom), neskôr sa misijná práca stala charakteristickým znakom kresťanstva a islamu. Uloženie katolicizmu bolo ideologické. zakryť ho. feudálsko-kolonialistický útok na východ, misionári sa zúčastnili krížových výprav, prispievajúcich k realizácii letu a obchodným cieľom západnej Európy. feudálni páni. V 15. - 19. storočí. misijná práca, vrátane protestantskej, pomohla kolonialistom chytiť sa a „dobiť“ nové krajiny. Počas kolapsu koloniálneho systému sa misionárska činnosť stala aktívnym vodcom politiky neokolonializmu.

Nová éra

V súvislosti s rastom sovr. Burj. V krajinách ateizmu začali katolícke a protestantské cirkvi vytvárať inštitúcie pre „vnútorné poslanie“ - návrat kresťanov do zloženého zboru, ktorý sa od neho odchýlil.

Prečítajte si tiež:

anthropocentrism

porozumenie

skúsenosť

nezmysel

Štýl myslenia

Späť na Register: Philosophy

2019 @ edudocs.pro