border=0


border=0

Špeciálne prípady laminárneho toku


Obr. 4.5 - Prietok s chladičom.

Odhad koeficientu trenia Vst je stanovená pri Tst Vzh je určená priemernou teplotou kvapaliny Tg.

Prúd v kapilároch. Zmáčateľné pary sa zvyšujú, zatiaľ čo nemáčateľné pary znižujú stratu celkového tlaku.

Fenomén obliterácie (zarastania).

Obr. 4.6

Pozoruje sa to počas toku niekoľkých pracovných tekutín cez úzke štrbiny a otvory. Ako hydraulická kvapalina hydraulického systému sa veľmi často používajú produkty destilácie ropy (benzín). Na zlepšenie mazacích vlastností benzínu sa k nemu pridávajú špeciálne látky nazývané aditíva. Polymérne prísady prispievajú k zničeniu.

Pri stúpajúcom tlaku postupuje zarastanie intenzívnejšie a so zvyšujúcou sa teplotou tento proces slabne.

Prečítajte si tiež:

Hydrostatický tlak a jeho vlastnosti

Tlaková sila kvapaliny na plochú stenu

Základná hydrostatická rovnica

Predmet hydrauliky

Počiatočná časť laminárneho toku

Späť na index: Hydraulické systémy a hydraulické stroje

2019 @ edudocs.pro