border=0


border=0

LINEÁRNE POVRCHY

Povrch tvorený pohybom priamky sa nazýva vládnutý. Na obr. 10.8 je ovládaná plocha tvorená pohybom priameho generátora 1, ktorý neustále prechádza bodom s a vo všetkých jeho polohách pretína niektoré vodiace m. Tento povrch sa nazýva kužeľový. Na obr. 10.9 je tvorená plocha tvorená pohybom generátora 1, pohybujúcim sa rovnobežne so sebou a prechádzajúcou vodiacou krivkou n. Taký povrch sa nazýva valcový. Na obr. 10.10 je povrch tvorený pohybom priamky pretína- júcej sa dve zakrivené vodiace čiary aab, rovnobežné s rovinou l rovnobežnosti. Takýto povrch sa nazýva cylindroid. V tomto prípade môžu byť vodiace čiary ploché aj priestorové.

Obr. 10.8 Obr. 10.9 Obr. 10.10

Ak je jedným z povrchových vodičov s rovinou rovnobežnosti priama čiara, potom sa povrch nazýva conoid, ak sú obidve vodiace čiary rovné, potom sa nazýva šikmá rovina alebo hyperbolický paraboloid.

Prečítajte si tiež:

MERANIE ÚHLU

PRIAMY PRERUŠENIE S KRYTÝM POVRCHOM

ÚVOD

SPÔSOB POHYBU PLAVIDLA

VZÁJOMNÁ ZÁVÄZKA PRIAMYCH A PLÁNOV

Späť na obsah: PODROBNÁ GEOMETRIA

2019 @ edudocs.pro