border=0


border=0

Profesionálne významné psychofyziologické vlastnosti

Profesionálne významné psychofyziologické vlastnosti . K vývoju týchto vlastností dochádza počas vývoja činností. Vlastnosti: oko, vizuálna motorická orientácia, extraverzia, energia.

Pre každú profesiu existujú relatívne stabilné súbory profesionálnych charakteristík, ktoré sa nazývajú kľúčové kvalifikácie. Tieto zahŕňajú:

  • Abstraktne teoretické myslenie.
  • Schopnosť plánovať komplexné technologické procesy.
  • Tvorivosť.
  • Pragnastické schopnosti.

Poskytujú konkurenčné schopnosti a prispievajú k profesionálnym schopnostiam.

Prečítajte si tiež:

Účinky interpersonálneho vnímania

Kariérny rozvoj

Komunikačné strany

Predikcia úspechu v odborných činnostiach

Kariérne modely

Späť na obsah: Professional Psychology

2019 @ edudocs.pro