border=0


border=0

Digitálne meracie prístroje

<== predchádzajúci článok | nasledujúci článok ==>

Vo všetkých digitálnych meracích prístrojoch (okrem tých najjednoduchších) sa zosilňovače a ďalšie elektronické jednotky používajú na prevod vstupného signálu na napäťový signál, ktorý sa potom prevádza na digitálnu formu pomocou analógovo-digitálneho prevodníka (ADC). Číslo vyjadrujúce nameranú hodnotu sa zobrazuje na LED displeji (LED), vákuovom fluorescenčnom alebo LCD displeji (displej). Zariadenie obvykle pracuje pod kontrolou zabudovaného mikroprocesora a v jednoduchých zariadeniach je mikroprocesor kombinovaný s ADC na jednom integrovanom obvode. Digitálne zariadenia sú vhodné na prácu s externým počítačom. V niektorých typoch meraní taký počítač prepína meracie funkcie zariadenia a vydáva príkazy na prenos údajov na ich spracovanie.

Digitálne meracie prístroje (DSC) sú univerzálne prístroje určené na meranie rôznych fyzikálnych veličín, napríklad: striedavý a jednosmerný prúd a napätie, kapacita, indukčnosť, časové parametre signálov (frekvencia, perióda, doba trvania impulzu) a zaznamenávanie tvaru vlny, jej spektra atď.

V DSP sa vstupne nameraná analógová hodnota automaticky konvertuje na zodpovedajúcu diskrétnu hodnotu, po ktorej nasleduje digitálne znázornenie výsledku merania.

Podľa spôsobu konverzie signálu na digitálny kód sú DSP rozdelené do nasledujúcich skupín:

· Zariadenia s bitovým kódovaním (vykonáva sa postupné porovnávanie nameranej hodnoty so sadou diskrétnych hodnôt príkladnej hodnoty);

· Zariadenia s časovo - impulzným kódovaním (hodnota meranej fyzikálnej veličiny sa prevádza na časový interval s následným naplnením impulzmi referenčnej frekvencie);

· Zariadenia s konverziou frekvencie a impulzov (jedná sa o zariadenia integrujúceho typu, v ktorých sa hodnota nameranej hodnoty prevádza na rýchlosť opakovania impulzov).

<== predchádzajúci článok | nasledujúci článok ==>

Prečítajte si tiež:

Analógové elektrické prístroje

Symboly použité na stupnici zariadenia elektromechanického systému

Metódy spektrálnej analýzy signálov

Implementácia metódy diskrétneho počítania v ohmmetroch

Analyzátory spektrálneho filtra

Kľúčové vlastnosti elektronických osciloskopov

Meranie elektrickej energie a energie

Meranie parametrov prvkov elektrického obvodu

Počítačové meracie systémy (CIS)

Všeobecné charakteristiky elektromechanických meracích prístrojov

Elektronické voltmetre

Meranie parametrov spektra modulovaných signálov

Systémy na rozpoznávanie vzorov

Meracie transformátory prúdu a napätia

Zariadenie a princíp činnosti elektronických ohmmetrov

Späť na obsah: Metódy a prostriedky merania elektrických veličín

Pozreté: 7399

11.45.9.23 © edudocs.pro Nie je autorom publikovaných materiálov. Poskytuje však možnosť bezplatného použitia. Došlo k porušeniu autorských práv? Napíšte nám | Spätná väzba .