border=0


border=0

technológie

Technológia ako faktor vo vnútornom prostredí cestovného ruchu znamená nielen stupeň mechanizácie a štandardizácie každodennej práce. V cestovnej technike môžu byť zahrnuté aj techniky spolupráce so zákazníkmi, agentmi, dodávateľmi atď. Schéma spolupráce s tretími stranami vybraná cestovnou kanceláriou (najmä s dodávateľmi) môže významne ovplyvniť jej trhové a finančné možnosti. Keďže vybrané schémy vzájomnej spolupráce sú zväčša duševným vlastníctvom cestovnej kancelárie, je možné ich úspešne pripísať aj technológiám, ktoré sú neoddeliteľným faktorom vnútorného cestovného ruchu.

Prečítajte si tiež:

Výmenné platobné schémy v cestovnom ruchu

Interné faktory cestovania

DOHODA O DOPRAVE CHARTER

Definícia cieľovej skupiny

DOKUMENTÁRNY OBRÁZOK V CESTOVNOM PROSTREDÍ

Späť na obsah: Cestovná kancelária

2019 @ edudocs.pro