border=0


border=0

Nočná bezpečnosť

  • Osvetľovať cesty postupu a evakuácie, bojové miesta;
  • Na osvetlenie miest vyhorenia a otvárania štruktúr;
  • Na osvetlenie vodných zdrojov;
  • Nastavenie bezpečnostných miest;
  • Používajte baterky;
  • V bezpečných oblastiach a vzadu zabezpečujú spoľahlivú komunikáciu s informáciami o situácii v podmienkach slabej viditeľnosti;
  • Používajte osvetlenie automobilov, bodové svetlá.

Prečítajte si tiež:

Organizácia interakcie s mestskými službami

Povinnosti a práva vodiča hasičského vozidla. Pravidlá pre inštaláciu požiarneho zariadenia

Špeciálna práca

Veliteľ bojového priestoru

Hasenie požiaru v otvorených drevených skladoch

Späť na obsah: Požiarna taktika

2019 @ edudocs.pro