border=0


border=0

vyučovanie

Vyučovanie - veda, školenie; čo sa študuje, čo sa učí, teória, doktrína, koncept.

Medzi cvičenia rozlišujte:

Viera (náboženské doktríny) - doktrína o tom, ako a čomu veriť. Napríklad kresťanstvo, islam, judaizmus, hinduizmus, budhizmus atď. Krédo sa zvyčajne zakladá na určitých myšlienkach a zásadách vyjadrených ľuďmi, ktorí stáli pri jeho vzniku (často sú títo ľudia považovaní za Božích poslov a za nositeľov jeho zjavenia).

Vedecká doktrína je výklad vedomostí, konceptov a konceptov v konkrétnej oblasti vedy.

Každé vyučovanie má obvykle ústnu a písomnú časť. Napríklad v ortodoxii je to Svätý preklad (tradícia) a Sväté písmo.

Vo väčšine vyučovaní je dôležité miesto pridelené osobe učiteľa, teda osobe, ktorá vlastní výučbu a odovzdáva ju iným.

Prečítajte si tiež:

Teória elít

Teológia teológia

konotácie

Vlastný pohyb

Objektívny idealizmus

Späť na Register: Philosophy

2019 @ edudocs.pro