border=0


border=0

Stroj s otočným diskom a šikmou podložkou

Tieto typy strojov sa získajú zničením mechanických väzieb medzi piestami a podložkou (diskom). Aby sa zabezpečil vratný pohyb piestov (plunžerov) vo valcoch, sú potrebné ďalšie opatrenia: buď stlačenie piestov nadmerným tlakom v sacej dutine alebo zavedenie špeciálnych pružín pod piesty (obr. 2.5).

Obr. 8.5

Vzorec na určenie zdvihu piestu má tvar:
h = 2 Rtga (R sa nerovná konšt.)

Kontrolný účinok sa dosiahne zmenou uhla sklonu a rotačného disku alebo šikmej podložky. Kompaktné stroje sú obzvlášť dobré ako hydraulické motory pre šikmé umývacie stroje

Prečítajte si tiež:

Bernoulliho rovnica pre pramienok perfektnej tekutiny

Stroje s otočnými blokmi

Priamočiary rovnomerne zrýchlený pohyb nádoby s kvapalinou

Režimy prúdenia tekutín v potrubiach a základy podobnosti

Špeciálne prípady laminárneho toku

Späť na index: Hydraulické systémy a hydraulické stroje

2019 @ edudocs.pro