border=0


border=0

METÓDY TRANSFORMÁCIE INTEGROVANÉHO VÝKRESU

Vzhľadom na metódy riešenia problémov s polohou v predchádzajúcich oddieloch je potrebné poznamenať, že problémy sa riešia oveľa ľahšie, ak geometrické objekty (priamky alebo roviny) zaujímajú konkrétne polohy relatívne k projekčným rovinám. Toto je obzvlášť dôležité pri riešení metrických problémov (určovanie prírodných hodnôt vzdialeností, dĺžok, plôch, uhlov atď.).

Existujú dva spôsoby, ako preložiť geometrický objekt zo všeobecného na súkromný:

1. zmena polohy projekčných rovín vzhľadom na geometrické objekty, ktoré zostávajú nehybné;

2. pohyb geometrických predmetov vzhľadom na premietacie roviny, ktoré zostávajú nehybné.

Prečítajte si tiež:

Dve čiary v priestore budú vzájomne kolmé, ak jedna z nich leží v rovine kolmej na druhú čiaru.

OKRUH GASPARA MONJA ALEBO INTEGROVANÝ VÝKRES

SPÔSOBY VZDELÁVANIA A ÚLOHY OBRÁBANÝCH POVRCHOV

KONŠTRUKCIA OBRÁZKOV OBRÁZKOV NA DEFINOVANÝ SMER

Späť na obsah: PODROBNÁ GEOMETRIA

2019 @ edudocs.pro