border=0


border=0

Oznamovacia karta na cisternovom vozidle, auto-pumpa

- veliteľ jednotky : dohliada na prácu počas bojového nasadenia, monitoruje dodržiavanie vojensko-technických pravidiel, vedie prieskum, podáva správy vedúcemu stráže.

- vodič : s hasičom č. 4 inštaluje stroj na zdroj vody, spája sacie hadice, zapína čerpadlo, dodáva vodu.

- Hasič starší : s hasičom číslo 1 položte hadicové vedenie a pracujte s hlavňou.

- Hasič č. 1 : s vedúcim hasičom položí hadicové vedenie a funguje ako podpera.

- Hasič č. 2 : otváracie a demontážne konštrukcie.

- Hasič č. 3 : otváranie, rozoberanie, rezanie elektrických drôtov pomocou hasiča č. 4 nastavuje zatiahnuteľný rebrík.

- hasič č. 4 : s vodičom inštaluje auto na vodný zdroj s hasičom č. 3 inštaluje výsuvný rebrík, monitoruje hadicové vedenie.

Prečítajte si tiež:

Hasenie požiaru v otvorených drevených skladoch

Klasifikácia hasičských vozidiel

Hasenie požiaru v podlahách budov

Hasiace obdobia. Podmienky lokalizácie

Spracovanie hovoru

Späť na obsah: Požiarna taktika

2019 @ edudocs.pro