border=0


border=0

odraz

Reflexia (od lat. Reflexio - obrátenie späť) je filozofická metóda, pri ktorej môže byť kogníciou samotná metóda poznávania (epistemológia), ako aj vedomosti (epistemológia), myšlienka alebo skutok.

Existujú tri typy úvah :

  • Elementárna reflexia analyzuje vedomosti a činy, ich význam a hranice.
  • Vedecká reflexia je zameraná na kritiku a porozumenie teoretických poznatkov a skúma tiež techniky a metódy poznávania používané v konkrétnej oblasti výskumu.
  • Filozofická reflexia je zameraná na uvedomenie si a pochopenie konečných základov bytia, myslenia a ľudskej kultúry ako celku.

Proces sebapoznania, v ktorom sa rozpoznávajú a interpretujú svoje vlastné myšlienky a mentálne skúsenosti, sa nazýva sebareflexia .

Prečítajte si tiež:

zjavenie

pravda

viera

vysvetlenie

Zásada overovania

Späť na Register: Philosophy

2019 @ edudocs.pro