border=0


border=0

Geografické určovanie cien

Existuje niekoľko rôznych prístupov k stanovovaniu cien. Jedným z nich je geografické určovanie cien. Tento prístup zahŕňa rozhodnutie o tom, že spoločnosť stanoví rôzne ceny pre spotrebiteľov v rôznych častiach krajiny a sveta.

  • Stanovenie jednotnej ceny vrátane poštovného. Spoločnosť stanovuje jednotnú cenu bez ohľadu na odľahlosť klienta; platba za prepravu sa v tomto prípade rovná priemernej výške prepravných nákladov.
  • Zadarmo na palube. Spoločnosť dodáva tovar do vozidla a potom práva a zodpovednosť za tovar prechádzajú na zákazníka.
  • Stanovenie zónových cien . Spoločnosť si vytvára niekoľko zón pre seba. V samostatnej zóne je stanovená jedna cena.

Prečítajte si tiež:

Riziko zavedenia nového produktu

Marketingový mix: produkt

Zákaznícka štúdia. Spotrebiteľský trh

Klasifikácia výrobkov v marketingu

Segmentácia a postavenie tovaru na trhu

Návrat na index: Základy marketingu

2019 @ edudocs.pro