border=0


border=0

Dve roviny v priestore budú vzájomne kolmé, ak jedna z nich obsahuje čiaru kolmú na druhú rovinu.

Príklad (Obr.7.7).

Nakreslite rovinu l priamou čiarou l kolmou na danú rovinu b (hÇf).

obrázok 7.7

Riešenie: Cez ľubovoľný bod M na priamke l nakreslite čiaru n kolmú na danú rovinu b (hÇf). Podmienka kolmosti podľa bodu 7.1. Priesečníky l an určujú požadovanú rovinu l (nÇl).


Prečítajte si tiež:

VZÁJOMNÝ PRIEBEH PLÁNOV PODĽA NÁKLADOV.

KONŠTRUKCIA GEOMETRICKÝCH MIEST A ICH POUŽITIE NA RIEŠENIE PROBLÉMOV

RIEŠENIE METRICKÝCH PROBLÉMOV VŠEOBECNÝM POHĽADOM

Späť na obsah: PODROBNÁ GEOMETRIA

2019 @ edudocs.pro