border=0


border=0

nelogická

Alogizmus je pojem, v závislosti od kontextu, môže znamenať:

  • Nesúlad v odôvodňovaní spôsobený porušením zákonov logického myslenia. Výsledkom toho je, že myslenie nadobúda negatívne vlastnosti: nejednoznačnosť, nekonzistentnosť a nepresnosť, čo vylučuje možnosť poznať pravdu.
  • Ide o akýsi idealizmus v teórii poznania, ktorý odmieta možnosť logického vysvetlenia okolitej reality.

Prečítajte si tiež:

Teória elít

Monad

Problém človeka v modernej filozofii

Astico, a to

vyučovanie

Späť na Register: Philosophy

2019 @ edudocs.pro