border=0


border=0

Záchrana ľudí a majetku

 • Vykoná sa v ohrození, ak:
  1. Hrozí požiar, teplota, výbuchy, kolaps, dym;
  2. Nemôžeme ísť von sami;
  3. Hrozba únikových ciest;
 • metódy:

  a) Záver pomocou špeciálneho vybavenia;
  b) ochrana pred nebezpečnými faktormi požiaru samotného alebo odberu;

 • Záchranné prostriedky:
  1. Automobilové výťahy, rebríky;
  2. Pevný a manuálny únik požiaru;
  3. Záchranné laná
  4. Dýchacie prístroje;
  5. Nafukovacie zariadenia;
  6. lietadiel;
 • Ak nie je dostatok síl a prostriedkov, najprv spasenie, potom zhasnutie;
 • Ak je to dosť - súčasne s kalením.

Prečítajte si tiež:

Hasenie požiaru vo výškových budovách

Hasenie požiaru nedostatkom vody

Hasenie požiarov v inštitúciách a školách

Hasenie lesných požiarov

Záchranná a sebaobranná bezpečnosť

Späť na obsah: Požiarna taktika

2019 @ edudocs.pro