border=0


border=0

Analýza a syntéza

Analýza a syntéza sú mocnými prostriedkami ľudského poznania a štúdia reality. Najzákladnejšie a najjednoduchšie formy duševnej činnosti - pocit, vnímanie - sú nemožné bez analýzy a syntézy.

Metafyzika porovnáva analýzu a syntézu ako metódy, ktoré sa navzájom vylučujú.

Naopak materialistická dialektika učí o jednote analýzy a syntézy a považuje ju za jeden z princípov vedeckého poznania.

Prečítajte si tiež:

propedeutika

Filozofia náboženstva

Astico, a to

Stanovenie cieľa

Sekulárny Svetský humanizmus

Späť na Register: Philosophy

2019 @ edudocs.pro