border=0


border=0

Stopy roviny sú priesečníky roviny s projekčnými rovinami.

Niekoľko príkladov priradenia lietadla.

Rovina b (Da, B, C) je definovaná rovinou (obr. 3.1). Rovina a (h 0 Ç f 0 ) - definovaná stopami tejto roviny na rovine premietania - priamkami h 0 a a f 0 a (obr. 3.2a a 3.2b).

Obr. 3.1 Obr. 3.2a Obr. 3.2b

Prečítajte si tiež:

VZÁJOMNÝ DOTYK Z OBRÁBANÝCH POVRCHOV

PLOCHÉ KRYTINY

METRICKÉ ÚLOHY A METÓDY ICH RIEŠENIA

Priesečník mnohostenu všeobecnou rovinou

PROJEKTOVANIE KRIVOVÝCH RIADKOV

Späť na obsah: PODROBNÁ GEOMETRIA

2019 @ edudocs.pro