border=0


border=0

Úplná strata hlavy krátka

Existujú 2 typy tlakových strát:

  1. straty spojené s trením; na ich existenciu sa vyžaduje charakteristická dĺžka kanála;
  2. straty spojené s tvorbou tekutín (miestne straty).

Oba typy strát možno odhadnúť pomocou univerzálneho Weisbachovho vzorca.
,
kde ? - koeficient odporu (v mnohých prípadoch sa môže stanoviť analyticky).

Zoberme si parabolický zákon o zmene rýchlosti pozdĺž priečneho kanála:


Obr. 3.4

, konštanta sa dá zistiť podľa známych okrajových podmienok ; potom priemerná rýchlosť takéhoto toku bude:
;
;
;


Definujte hodnotu koeficientu nerovnosti daného toku

Rozšírená forma Bernoulliho rovnice pre takýto prúd bude mať tvar:

na pre kanál s konštantným prierezom ;
,

Prečítajte si tiež:

Klasifikácia statického hydraulického prevodu

Vlastnosti hydraulických pohonov a ich rozsah

Turbulentný tok v kanáloch s konštantným prierezom

Predmet hydrauliky

Piezometrická výška. Vákuum. Meranie tlaku

Späť na index: Hydraulické systémy a hydraulické stroje

2019 @ edudocs.pro