border=0

Hydraulické systémy a hydraulické stroje. Poznámky k prednáškam

V prednáške sa uvádzajú základy inžinierskej hydrauliky, princíp činnosti statických hydraulických prevodoviek, sú prezentované hlavné typy hydraulických strojov statického princípu činnosti.

Autor: Afanasyev Evgeny Vasilyevich.

 1. Hydraulika predmetu

 2. Sily pôsobiace na tekutinu. Tekutý tlak

 3. Hlavné vlastnosti odkvapkávacích kvapalín

 4. Hydrostatický tlak a jeho vlastnosti

 5. Základná hydrostatická rovnica

 6. Piezometrická výška. Vákuum. Meranie tlaku

 7. Sila tlaku kvapaliny na rovnej stene

 8. Sila tlaku kvapaliny na zakrivených stenách. Archimedov zákon

 9. Priamy rovnomerne zrýchlený pohyb nádoby s kvapalinou

 10. Jednotná rotácia nádoby s kvapalinou

 11. Bernoulliho rovnica pre perfektnú tekutinu

 12. Bernoulliho rovnica pre skutočnú viskóznu kvapalinu

 13. Zhrnutie celkovej straty hlavy

 14. Bernoulliho rovnica pre relatívny pohyb

 15. Aplikácia Bernoulliho rovnice na riešenie praktických problémov

 16. Vzory toku tekutín v základoch potrubia a podobnosti

 17. Laminárny prietok v guľaté trubici

 18. Počiatočná časť laminárneho toku

 19. Špeciálne prípady laminárneho toku

 20. Turbulentný prietok v kanáloch s konštantným prierezom

 21. Turbulentný prietok v hrubých rúrach

 22. Výpočet celkovej tlakovej straty v nekruhových potrubiach

 23. Lokálny odpor

 24. Hydraulický náraz

 25. Všeobecné informácie o hydraulických prevodovkách

 26. Zariadenie a účinok statických hydraulických prevodoviek

 27. Klasifikácia statických hydraulických prevodov

 28. Vlastnosti hydraulických pohonov a ich oblasti použitia

 29. Univerzálny regulátor rýchlosti (URS)

 30. Stroje s valcovými valcami

 31. Stroj s otočným kotúčom a šikmou podložkou

 32. Radiálny piestový stroj

 33. Excentrické stroje

2019 @ edudocs.pro