border=0

Vyššia matematika. matematika

Našim cieľom je predstaviť kurz vzdelávacích hodín vyššej matematiky.

 1. Lineárna maticová algebra. rozhodnutie

 2. Determinant matrice Determinant matrice

 3. Transformácie základnej matice

 4. Matrix minor

 5. Algebraická matricová komplement

 6. Inverzná matica vlastnosti

 7. Základná menšina matrice. Hodnotiaca matica

 8. Základná menšia veta

 9. Matrixová metóda pre riešenie systémov lineárnych rovníc

 10. Rovnaké riešenie Cramera Capelliho Cramerovu vetu

 11. Riešenie ľubovoľných systémov lineárnych rovníc

 12. Elementárne transformácie systému lineárnych rovníc

 13. Kroneckerova veta Capelliho. Dôkaz, príklady

 14. Gauss riešenie Gaussovský rovnicový systém

 15. Prvky vektorovej algebry

 16. Vlastnosti vektora

 17. Harmonická analýza

 18. Diferenciálne rovnice

 19. Teória kategórií

 20. Univerzálna algebra

 21. Commutative algebra

 22. Lineárna algebra

 23. kombinatorika

 24. Booleovská funkcia

 25. Výpočtová geometria

 26. Teória automatizácie

 27. Teória hry

 28. Teória grafov

 29. Vyššia matematická algebra

 30. Logická algebra

 31. Matematická logika

 32. Diskrétna matematika

2019 @ edudocs.pro