border=0


border=0

Druhy odbornej spôsobilosti

Typy odbornej spôsobilosti (PC) sú tieto:

  • Sociálne a právne zvládnutie metód profesionálnej komunikácie a správania.
  • Osobitná spôsobilosť. Schopnosť samostatne získať vedomosti, schopnosť riešiť typické profesionálne úlohy. Primerané hodnotenie ich vlastnej práce.
  • Osobná spôsobilosť. Schopnosť neustáleho profesionálneho rastu a profesionálneho rozvoja.
  • Autokompetencia je adekvátnou predstavou o profesionálnych vlastnostiach a ovládnutí techniky prekonania profesionálnej deštrukcie.
  • Extreme PC je schopnosť pracovať v náhle zložitých podmienkach av prípade narušenia technologického procesu.

Prečítajte si tiež:

Etapy profesionalizačného cyklu

Psychologická štruktúra odbornej činnosti

Psychodiagnostický test

Druhy profesionálneho sebaurčenia

Účinky interpersonálneho vnímania

Späť na obsah: Professional Psychology

2019 @ edudocs.pro