border=0


border=0

overenie

- истинный, facio - делаю) - логико-методологическая процедура установления истинности научной гипотезы(равно как и одиночного, конкретно-научного утверждения) на основании их соответствия эмпирическим данным ( прямая или непосредственная верификация ) или теоретическим положениям, соответствующие эмпирическим данным ( косвенная верификация ). Overovanie (neskoro lat. Verificatia - potvrdenie; latinsky verus - true, facio - ja) - logický a metodologický postup na zistenie pravdy vedeckej hypotézy (ako aj jediného konkrétneho vedeckého tvrdenia) na základe ich súladu s empirickými údajmi ( priame alebo priame overenie ) alebo teoretické návrhy zodpovedajúce empirickým údajom ( nepriame overenie ).

V rámci logického pozitivizmu sa princíp overovania chápe kriticky vyčerpávajúcim spôsobom na testovanie vedeckých tvrdení, ktoré sa chápu ako „protokolové predpoklady“ ako opravy údajov z priamej skúsenosti: výroky, ktoré presahujú rozsah „protokolových viet“, sa interpretujú ako také, ktoré nemajú žiadne overenie, a v takom prípade zásada nadobúda účinnosť. falšovanie.

Prečítajte si tiež:

viera

zjavenie

Pragmatizmus vo filozofii

Logos

Misijná práca

Späť na Register: Philosophy

2019 @ edudocs.pro