border=0


border=0

Definícia antropomorfizmu

- человек , греч. ????? - вид, форма) - уподобление чего к человеку или перенос ее физических и интеллектуальных свойств на животных,растения, вещи и явления окружающего мира. Antropomorfizmus (grécky ???????? - človek , grécky. ????? - typ, forma) - prirovnávanie toho, čo k človeku alebo prenos jeho fyzických a intelektuálnych vlastností na zvieratá, rastliny, veci a javy sveta.

Antropomorfizmus, ktorý je súčasťou predvedeckého svetonázoru ľudí, leží v srdci takmer všetkých náboženstiev, ktoré predstavujú bohov v ľudskom obraze.

Antropomorfizmus bol základom starovekej poézie a ľudového umenia všeobecne. Znaky antropomorfizmu sa prejavujú v figuratívnom myslení, v modernom umení a literatúre, napríklad v bájkach, v rozprávkach, kde sú ľudské vlastnosti často pripisované rôznym zvieratám a veciam.

Prečítajte si tiež:

klasifikácia

Schopenhauerove filozofické myšlienky

Význam, predmet a účel filozofie

Ovplyvnený stav

Renesančná filozofia v západnej Európe

Späť na Register: Philosophy

2019 @ edudocs.pro