border=0


border=0

firewall

, буквально «стена от пожара») - глухая огнестойкая, обычно каменная, стена, которая разделяет здание по вертикали на две самостоятельные части. Firewall (z Nemecka. Brandmauer , doslova „stena z ohňa“) je prázdna stena odolná voči ohňu, zvyčajne kamenná, ktorá vertikálne delí budovu na dve samostatné časti. Stavia sa brány firewall, aby sa zabránilo šíreniu požiaru z jednej časti budovy do druhej. Firewall musí mať nezávislý základ a stúpať nad strechu do výšky, ktorá závisí od požiarnej odolnosti strechy.

Prečítajte si tiež:

planetárium

prístavba

Susedné územie

Stavebné konštrukcie

Baroková architektúra

Späť na obsah: Architektúra

2019 @ edudocs.pro